Home

Heeft u een verzuimgeval waar u zich geen raad mee weet?
Lijkt er geen schot te komen in het re-integratieproces?
Is het niet duidelijk wat de werknemer nog kan en wil?

Een Kompasgesprek helpt om weer beweging te krijgen!

Een Kompasgesprek vindt plaats buiten de verzuimbegeleiding om. Het is een inventariserend gesprek met werknemer en werkgever om inzicht te krijgen in wat er speelt en wat partijen willen. Alles is nog open en de koers is niet vooraf bepaald. Waar de oorzaak voor het probleem ook ligt – in het werk zelf, tussen collega’s of in de privésfeer-, de vraag is: wat wil de werknemer nu echt met haar of zijn eigen toekomst? Hoe denkt de werkgever het probleem op te lossen? Welke keuzes moeten er gemaakt worden om weer door te kunnen? Het gesprek maakt dus geen deel uit van de verzuimbegeleiding en interventies en gebeurt door een onafhankelijke partij: de speciaal hiervoor opgeleide Specialist Kompasgesprekken.

Wat speelt er nu eigenlijk en wat wil je echt?

De Specialist Kompasgesprekken spreekt met werknemer en werkgever over de situatie: wat is er aan de hand, wat zijn ieders standpunten, belangen en behoeften? Waar komen die overeen of conflicteren ze? Welke wensen en doelen hebben beide partijen? Hierbij komen medische aspecten niet aan de orde. Door de situatie bespreekbaar te maken kan weer richting worden gegeven aan het traject.

Praktisch advies

Als resultaat van de gesprekken ontvangt u een praktisch procesadvies: welke stappen kunnen er gezet worden om beweging te krijgen in de situatie? Het Kompasgesprek is zo betaalbare en effectieve interventie die door werknemers en werkgevers erg wordt gewaardeerd.