Opleiding

Wilt u zelf kompasgesprekken kunnen voeren? Dan kunt u hiervoor een opleiding volgen bij CS Opleidingen.

De basis: Specialist Conflicthantering

Voordat u met de opleiding Specialist Kompasgesprekken kunt starten, volgt u eerst de vierdaagse opleiding Specialist Conflicthantering. Hierbij maakt u globaal kennis met verschillende conflicthanteringsstijlen, mediationvaardigheden en interventietechnieken. Uiteraard komen er veel praktijkcasussen aan bod en gaat u zelf oefenen met rollenspellen. Het accent ligt op het signaleren van weerstand en het inzicht dat een andere manier van gespreksvoering meer resultaat geeft. Het oefenen met effectieve gespreksvoering staat centraal. U leert hoe u in eenvoudige situaties zelf een bemiddelende rol kunt spelen. Het doel is zo snel mogelijk tot een oplossing te komen die door alle partijen gedragen wordt.

Het vervolg: Specialist Kompasgesprekken

Als u voor de opleiding Specialist Conflicthantering bent geslaagd, kunt u verdergaan met de tweedaagse opleiding Specialist Kompasgesprekken.
In deze twee dagen gaat u veel oefenen onder leiding van een registermediator en trainer. Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen:

  •  Wat is het doel van een Kompasgesprek?
  •  Hoe verhoudt het Kompasgesprek zich tot de procesbegeleiding van de casemanager?
  •  Wat zijn de onderdelen van het Kompasgesprek?
  •  Wat is de dynamiek/werkwijze van het Kompasgesprek?
  •  Wanneer wel, wanneer geen Kompasgesprek? (inschatten van de conflictsituatie)
  •  Formuleren van procesadvies en terugkoppeling naar de casemanager
  •  Veel oefenen met (zelf ingebrachte) complexe praktijkcasussen , toepassen gespreksvaardigheden en mediationvaardigheden

U sluit de opleiding af met een assessment, waarin u aantoont over de vereiste vaardigheden te beschikken.

Voor meer informatie: www.cs-opleidingen.nl