Waarom een Kompasgesprek?

In 70% van alle langdurige verzuimgevallen of bij frequent niet inzetbaar zijn, is eigenlijk zelden de medische toestand leidend. Vaker zijn juist de omstandigheden rond de werknemer bepalend. Persoonlijke issues zoals een problematische financiële status, privé-perikelen, belastende zorgtaken, ontevredenheid over het werk, slechte verstandhoudingen op het werk, andere ambities, woeste plannen of juist helemaal geen plannen, onzekerheid… In een Kompasgesprek kan de werknemer vrij over al deze zaken praten en met de Specialist Kompasgesprekken van gedachten wisselen. Voor de werkgever geldt uiteraard hetzelfde. Twijfels aan de inzetbaarheid van de werknemer, de toekomst van het bedrijf, de betrokkenheid van de werknemer, de kosten van verzuim, de kosten van afscheid nemen, enz.  kunnen vrij en ongedwongen worden gedeeld.

Frisse blik
Omdat de koers die voor de verzuimbegeleiding wordt uitgestippeld vaak traditioneel is, biedt het voeren van Kompasgesprekken een prachtige kans om de specifieke problematiek eens vanuit een volledig ander perspectief te bekijken. Dat kan tot verrassende inzichten leiden zonder dat de lopende verzuimbegeleiding hierdoor wordt verstoord!

Standaard onderdeel verzuimprotocol
U kunt een Kompasgesprek incidenteel inzetten voor een vastgelopen verzuimtraject, maar een goede optie is ook om dit vast onderdeel te maken van het verzuimprotocol. U zou het dan standaard kunnen aanbieden aan iedereen die bijvoorbeeld vaker dan drie maal per jaar ziek is of langer dan twee maanden verzuimt. In dat geval besluit u extra persoonlijke aandacht hand in hand te laten gaan met de reguliere verzuimbegeleiding. Behalve dat het mogelijk eerder een beter beeld geeft op de mogelijkheden, getuigt een dergelijke aanpak ook van goed werkgeverschap.