Waarom een onafhankelijke specialist?

Het is heel belangrijk dat de gespreksleider neutraal, onafhankelijk en objectief is en het gesprek kan voeren buiten de lijn van de reguliere verzuimbegeleiding om. Vandaar dat het niet iemand uit het eigen bedrijf kan zijn, zoals een HR-medewerker. Het kan ook niet de casemanager zijn die namens de werkgever werkt. De onafhankelijke positie en de geheimhouding van de Specialist Kompasgesprekken bieden de vrijheid om alles te vertellen. In een open gespreksvorm waarbij vertrouwelijkheid geborgd is, kunnen ook de onderhuids liggende emoties, verborgen gedachten, frustraties en angsten gedeeld worden. Deze kunnen namelijk een oplossing, bijvoorbeeld re-integratie, ernstig belemmeren.

De Specialist Kompasgesprekken is oplossingsgericht en zoekt mogelijkheden hoe verder te gaan. En kan indien nodig werkgever of werknemer helpen wanneer zaken onderling beter uitgesproken moeten worden. Voorop staat de garantie dat er niets naar buiten komt waarvan de betrokkene niet wil dat dit benoemd wordt.