Wat is een kompasgesprek

Een Kompasgesprek is een inventariserend gesprek met werkgever en werknemer om inzicht te krijgen in wat er speelt en wat partijen willen. Alles is nog open en de koers is niet vooraf bepaald. Waar de oorzaak voor het probleem ook ligt – in het werk zelf, tussen collega’s of in de privésfeer-,  wat wil de werknemer nu echt met haar of zijn eigen toekomst? Hoe denkt de werkgever het probleem op te lossen? Welke keuzes moeten er gemaakt worden om weer door te kunnen? Dit gesprek staat los van andere vormen van verzuimbegeleiding en interventies en gebeurt door een onafhankelijke partij: de speciaal hiervoor opgeleide Specialist Kompasgesprekken.

Wat speelt er nu eigenlijk en wat wil je echt?

De Specialist Kompasgesprekken spreekt met werkgever en werknemer over de situatie: wat is er aan de hand, wat zijn ieders standpunten, belangen en behoeften? Waar komen die overeen of conflicteren ze? Welke wensen en doelen hebben beide partijen? Hierbij komen medische aspecten niet aan de orde. Door de situatie bespreekbaar te maken kan weer richting worden gegeven aan het traject.

Praktisch advies

Als resultaat van de gesprekken ontvangt u een praktisch procesadvies: welke stappen kunnen er gezet worden om beweging te krijgen in de situatie? Het Kompasgesprek is zo betaalbare en effectieve interventie die door werknemers en werkgevers erg wordt gewaardeerd.