Wie zijn wij

Het Kompasgesprek is een dienst van VeReFi, het kennisplatform van CS Opleidingen BV, marktleider in hoger beroepsonderwijs voor verzuim- en re-integratieprofessionals.

CS Opleidingen biedt de opleiding Specialist Kompasgesprekken aan. We hebben deze specialisatie ontwikkeld, omdat het overgrote deel van het verzuim niet-medisch van aard is. Circa 70% van al het verzuim is op dag 1 niet medisch. Wij noemen dit relationeel verzuim. Omdat er bij de intake vaak te medisch wordt beoordeeld en er later door miscommunicatie ontstaat, zien we regelmatig onnodig lang verzuim ontstaan. De vertrouwensband is vaak weg om nog tijdig tot goede oplossing te komen en de terugkeerdrempel wordt groter en groter. Een Kompasgesprek kan dan een oplossing blijken. Omdat de reguliere verzuimbegeleiding vastzit, biedt het benutten van een nieuw alternatief kansen.

Bij vastgelopen langdurige verzuimdossiers spelen vaak veel emoties en verborgen gedachten. Een onafhankelijke derde kan dan helpen boven tafel te krijgen wat de werkelijke wensen en achterliggende motieven zijn. Vaak wordt iemand van HR zelf gevraagd om dit te doen, maar deze is per definitie niet onafhankelijk. Deze werkt altijd vanuit de rol van werkgever. Alleen vanuit een neutrale en objectieve setting kan het probleem in beeld worden gebracht, waarbij zowel werknemer als werkgever hun eigen wensen en eigen visie kunnen aangeven.

Netwerk van professionals

Vanuit de opleiding ontstaat geleidelijk een netwerk van professionals die in staat zijn om Kompasgesprekken te voeren. Het is een nieuwe, betaalbare en effectieve interventie die door werknemers en werkgevers erg wordt gewaardeerd.